poniedziałek, 30 grudnia 2013

Trzy Korony i spływ Dunajcem

Pieniny Trzy Korony
Przed nami roztacza się widok na Trzy Korony w całej okazałości. Jest to najwyższy szczyt Pienin właściwych, tutaj też rozpoczyna się przełom. Rzeka tworzy w nim 7 pętli płynąc pomiędzy ścianami skalnymi. Trudno teraz przewidzieć, w którą stronę Dunajec skręci. Nurt staje się coraz szybszy; mijamy Ostrą Skałę, Grabczychę Wyżną, Niżną, w której była grota rybacka - baza dla rybaków łowiących łososia "na światło". Zbliżamy się do przewężenia zwanego Zbójnickim Skokiem. Legenda głosi, że w tym właśnie miejscu zbójnik Janosik przeskoczył Dunajec, uciekając przed węgierskimi żandarmami. Po lewej stronie górale pokazują na skale odciski kierpców Janosika. Jest w tym miejscu 12 m głęboko i tyleż szeroko. Dalej mijamy świnią Skałę i powoli żegnamy się z Trzema Koronami skręcając w lewo, opływając Klejową Górę. Wyłania się masyw Golicy. W jego zboczu widać skały w kształcie kapturów tzw. Siedmiu Mnichów. Legenda mówi, że byli to grzeszni zakonnicy z Czerwonego Klasztoru, którzy za karę i na przestrogę innym zostali zaklęci w skały. Dunajec gwałtownie skręca w lewo. Wyrasta przed nami ściana Facimiechu na której zobaczymy postać mniszki oraz wizerunek orła. Teraz Dunajec odbija w prawo i wpływamy na tzw. Leniwe Ploso, gdzie wartka rzeka trochę się uspokaja. Powoli mijamy Piecki, Ligarki i Fujarki. Widzimy już Czerwoną Skałę, Czerteź i Czertezik. Tymi szczytami prowadzi szlak turystyczny ze Sokolicy przez Zamkową Górę na Trzy Korony zwany Sokolą Percią.
spływ Dunajcem


Spływ Przełomem Dunajca Spływając z Leniwego łagodnie skręcamy w prawo. Na lewym Brzegu wpływa do przełomu Pieniński Potok, który oddziela masyw Trzech Koron od Pieninek. Nieco wyżej widać ślimakową Skałę, a na niej gniazdo bociana czarnego. Przed nami Wilcza Skała, Głowa Cukru i przepiękna Sokolica, nazywana też matką Pienin. Ze Sokolicy rozpościela się chyba najpiękniejszy widok na Przełom Dunajca. Zostawiamy za sobą Sokolicę i wpływamy na tzw. Bystry Prąd. Przed nami wznosi się skała Sama Jedna, po słowacku Osobita, a żartobliwie nazywana Starą Panną. Wpływamy teraz na Loch - najgłębsze miejsce w Przełomie. Kolejny raz zataczamy łuk, zmieniając kierunek o 180 stopni. Skręcając w prawo mijamy słowacką przystań końcową i w tym miejscu kończy się naturalna granica słowacko - polska jaką stanowi Dunajec. Granica dalej biegnie szczytami gór. Po lewej stronie mamy Hukową Skałę, po prawej Białą Skałę, tworzą one razem kończące wrota. Przepływamy jeszcze Kacze i dopływamy do Szczawnicy, gdzie kończy się spływ.
Szczawnica przystań flisacka

Ci, którzy chcieliby przedłużyć sobie wycieczkę łodziami mogą popłynąć 5 km dalej aż do Krościenka. Teraz Dunajec tworzy granicę pomiędzy górami - Pieninami a Beskidem Sądeckim. Mijamy z prawej strony przysiółek Ląd i ujście potoku Grajcarek zwanego też Ruskim Potokiem. Przed nami na środku Dunajca stoi skała Kotuńka. Legenda głosi, że tą skałą chciał diabeł roztrzaskać Zamek Pieniński, w którym schroniła się św. Kinga. Nie udał się zły zamiar diabłu, gdyż zapiał kur i moc czartowska prysła, a diabeł upuścił kamień do rzeki.

Dopływamy powoli do przysiółka Piaski, gdzie znajduje się przystań załadunkowa. Tutaj widać też pozostałości po zerwanym w czasie wielkiej powodzi w 1934 r. moście. Teraz Dunajec płynie spokojnie, mijamy jeszcze łagodny zakręt i wyłania się przed nami most krośnieński za którym znajdują się przystanie końcowe. http://malopolskie.naplus.org.pl/noclegi/szczawnica.109.html

Spływ Przełomem Dunajca

  Niewielkie, lecz jakże osobliwe pasmo górskie Pieniny, leży 30 km na północny wschód od Tatr, i stanowi środkową, najbardziej wysuniętą na północ część łańcucha skali wapiennych, zwanych Pienińskim Pasmem Skałkowym. Ciągnie się ono na długości ponad 500 km wąskim pasmem z zachodniej Słowacji przez Morawy, wzdłuż południowych stoków Beskidów Zachodnich aż do Marmaroszy w Rumunii. Każdy sposób zwiedzania tych stron jest przyjemnością, jednak prawdziwą ucztą jest spłynięcie regionalnymi tratwami jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w Europie.
Spływ Dunajcem

Powstanie przełomu jest przedmiotem sporów wielu naukowców. Najciekawsze są jednak podania ludowe na ten temat. Jedna z legend głosi, że ujście Dunajcowi wyrąbał mieczem król Bolesław Chrobry. Inna z legend mówi o Ferkowiczu, ścigającym króla wężów, który uciekając wywrócił swym cielskiem wąwóz, wytyczając drogę rzece. Przez wiele lat spływ zaczynał się spod Zielonych Skałek w Czorsztynie - malowniczej miejscowości, położonej u stóp zamków - Czorsztyńskiego i Niedzickiego. W związku z budową zapory na Dunajcu, trasę spływu skrócono o 6,5 km, a przystań flisacką przeniesiono do przysiółka Sromowiec Wyżnych - Kątów. Dawny Czorsztyn jest obecnie pogrążony w wodach Jeziora Czorsztyńskiego.
Przełom Dunajca

Z przystani flisackiej w Kątach łodzie zabierają nas w wyjątkową podróż. Przepłyniemy trasę 15 km, mimo, że w linii prostej do przystani końcowej w Szczawnicy dzieli nas odcinek 6 km, zaś różnica poziomów wynosi 36 m. Spływ, w zależności od stanu wody trwa od 2 do 3 godzin. Przez większość trasy popłyniemy neutralnym pasmem granicznym jaki stanowi Dunajec. Po prawej stronie mijamy słowacki cypel Upranek, a po lewej - polskiej, widzimy Macelową Górę. Jest ona objęta ścisłym rezerwatem przyrody i nie prowadzi na nią żaden szlak turystyczny. Zostawiamy teraz za sobą szczyty Cisowca, Zamczyska, Flakow, Rabsztyna, Macelaka i płyniemy w kierunku południowo wschodnim. Po lewej stronie mijamy Sromowce średnie, a po stronie słowackiej wioskę Majere. Skręcamy teraz w lewo. Przed nami Dunajec dzieli się na dwa koryta tworząc wyspę, długości ok. 2 km. Lewe koryto jest stare, prawe zaś wytyczył sobie Dunajec podczas powodzi w 1934 r. Granica państwa biegnie lewym korytem. My płyniemy prawym i przez krótki odcinek będziemy całkowicie na terenie Słowacji. Po prawej stronie mijamy pierwszą słowacką przystań flisacką, a teraz przed nami wyłaniają się Góry Aksamitki z grotami, gdzie, jak mówią górale przebywał Janosik. Dalej obydwie odnogi rzeki łączą się. Teraz wpływamy do pięknej letniskowej wsi Sromowce Niżne. Na prawym brzegu rzeki rozłożona jest wieś Czerwony Klasztor,
Czerwony Klasztor

założona przez kolonistów ze Szwabii i nosząca do 1945 r. nazwę Szwaby Niżne. Przy końcu miejscowości, za starymi lipami, mieszczą się zabytkowe zabudowania klasztorne Czerwonego Klasztoru. Jego nazwa wywodzi się od barwy dachówki którą jest pokryty. Poniżej klasztoru znajduje się kolejna przystań słowacka, a naprzeciwko, po drugiej stronie rzeki przystań w Sromowcach Niżnych.

Pieniny cz.2

Turystyka w Pieninach trwa cały rok. Kuszą one swoim pięknem, ponieważ o każdej porze roku wyglądają inaczej. Zimą pokryte białą pierzynką śpią spokojnym snem zachęcając do korzystania z okolicznych wyciągów narciarskich. Wiosną obfitują w przebiśniegi a pienińska buczyna zachwyca swoim pięknem. Lato to czas wzmożonych wycieczek pieszych po szlakach turystycznych. Jesień natomiast pokazuje pełnię barw Pienin a typowe dla tego okresu poranne mgły wywierają ogromne wrażenie na turystach.
Zamek w Niedzicy

Oprócz atrakcyjności krajobrazowej, Pieniny cechuje zróżnicowana roślinność. Spowodowane zostało to czynnikami takimi jak: wapienne podłoże; specyfika klimatu; strome stoki uniemożliwiająca silne rozrastanie się lasów; brak pokrycia lodowcem podczas trzeciorzędowych zlodowaceń; bliskość Tatr.
Most w Sromowcach

Zdecydowało to o przetrwaniu reliktów flory trzeciorzędowej - chryzantema Zawadzkiego, jałowiec sawina, dębik ośmiopłatkowy oraz obecności gatunków i odmian endemicznych - mniszek pieniński, pszonak pieniński, roślin wysokogórskich i kserotermicznych oraz swoistych zespołów naskalnych muraw zwłaszcza na zboczach południowych. Z różnorodnością siedlisk związana jest bogactwo zwierzyny. W Pieninach żyje około połowy noclegi dla rodzin z dzieckiem znanych w całej Polsce zwierząt, liczbę ich szacuje sie na ~ 14 tysięcy gatunków. Większość stanowią bezkręgowce, gatunki owadów nie występujące nigdzie indziej na terenie Polski. Pieniny zamieszkuje dziesięć gatunków płazów, w tym: żaby, ropuchy, traszki, kumaki, rzadka salamandra plamista oraz gady: jaszczurki: zwinka żyworodna, padalec zwyczajny, węże: gniewosz plamisty, żmija zygzakowata, zaskroniec. Różnorodność siedlisk i obecność zbiorników wodnych decydują również o dużej liczbie gatunków ptaków drapieżnych, wodnych, leśnych, polnych.
Pieniny

Wśród wszystkich gatunków ssaków w przewadze są drobne gryzonie i nietoperze. Duże ssaki, ze względu na niewielki rozmiar pasma oraz zabudowę utrudniającą migrację z innych pasm górskich, występują stosunkowo rzadko. Żyją tutaj dziki, sarny i jelenie, w dolinie Dunajca wydry, populację rzadkiego już w Polsce rysia ocenia się na kilka sztuk. Żbik najprawdopodobniej już nie występuje, natomiast obserwowane ślady wilka i niedźwiedzia pochodzą od zwierząt migrujących w Pieniny np. z terenów Słowacji. Na obszarze najciekawszej i najcenniejszej pod względem przyrodniczym środkowej część Pienin utworzono dwa Parki Narodowe - Pieniński Park Narodowy po stronie polskiej i Pieninský Národný Park (PIENAP) po stronie słowackiej. W Małych Pieninach istnieje kilka rezerwatów przyrody. Negatywne skutki na wrażliwy ekosystem Pienin może wywrzeć wybudowana zapora wodna w Niedzicy.

Pieniny

Pieniny
Pieniny są jednym z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych pasm górskich w Polsce. Leżą w południowej Polsce i północnej Słowacji w Karpatach Zachodnich. W sąsiedztwie Pienin leżą pasma górskie od północy Gorce, od południa Magura Spiska oraz Pogórze Spisko-Gubałowskie, od zachodu Kotlina Nowotarska , od północnego wschodu Beskid Sądecki. Pieniny w sposób niezwykły podzielone zostały przez rzekę Dunajec na trzy grupy górskie: Pieniny Spiskie, Pieniny Środkowe i Pieniny Małe. Pieniny Spiskie są wysunięte na zachód, obejmują obszar ciągnący się od Dursztyna, przez przełom czorsztyński - Jezioro Czorsztyńskie ograniczone rzeką Białką i rzeką Dunajec. Położone są one w całości w Polsce. Najwyższy szczyt Pienin Spiskich to Żar 883 m n.p.m. Pieniny Środkowe to najciekawsza przyrodniczo i krajobrazowo część całych Pienin. Określane jako Pieniny pomiędzy którymi płynie Dunajec tworząc słynny Przełom Dunajca. Pieniny Środkowe leżą pomiędzy Niedzicą do Przełomu Dunajca i dalej od Sromowiec po Szczawnicę. Znaczna część Pienin Środkowych leży na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego. Najbardziej znanymi szczytami tej części Pienin są Trzy Korony - Okrąglica 982 m n.p.m., Sokolica 747 m n.p.m., szukam Czertezik 772 m n.p.m. oraz Zamkowa Góra 799 m n.p.m. na które prowadzą wyznaczone szlaki turystyczne.

Przełom Dunajca
Sokolica widok z Przełomu Dunajca
Pieniny Małe znajdują się na wschód od przełomu Dunajca koło Szczawnicy. Najwyższym szczytem tej części Pienin jest Wysoka 1052 m n.p.m. W Pieninach Małych na uwagę zasługuje Wąwóz Homole , rezerwat przyrody Wysokie Skałki oraz leżący na granicy z Beskidem Sądeckim przełom Białej Wody.

Przełom Dunajca to jeden z najpiękniejszych przełomów rzecznych w Europie. Dunajec przedzierając się przez pasmo Pienin na długości 8 km tworzy potężny skalny kanion. Najlepszym sposobem obejrzenia tego kanionu jest spływ regionalnymi tratwami cieszący się z roku na rok coraz większym powodzeniem. Całość trasy spływu wynosi 18 km. Drugą dużą atrakcją w Pieninach są dwa sztuczne zbiorniki wodne - Jezioro Czorsztyńskie i Sromowieckie. Na brzegu Jeziora Czorsztyńskiego znajdują się ruiny zamku w Czorsztynie i dobrze zachowany zamek Dunajec w Niedzicy. Ponadto Pieniny słyną z zabytkowych miejscowości jakimi są Krościenko nad Dunajcem oraz Szczawnica. W miejscowościach tych występują wody mineralne tzw. szczawy. Źródła takie występują także w Czerwonym Klasztorze (Słowacja), dolinie Ociemnego Potoku (potok w Pieninach), Wielkim Lipniku (wieś na Słowacji).
Widok na Pieniny

piątek, 22 listopada 2013

Kraków jako miejsce kultury i nauki

W obecnych czasach Kraków jest jednym z europejskich ośrodków kultury, nauki i turystyki. Znajdziemy w nim liczne muzea. Najstarszym z nim jest Muzeum Czartoryjskich z wyjątkową kolekcją malarstwa. Kraków posiada kilkanaście teatrów, wśród których na uwagę zasługuje jeden z najlepszych w naszym kraju Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej. W mieście tym znajduje się kilkanaście szkół wyższych, filharmonia. Niezliczone galerie i kabarety. Warto tutaj wspomnieć i polecić bardzo popularną Piwnicę Pod Baranami, stworzoną przez Piotra Skrzyneckiego.
W mieście odbywa się mnóstwo międzynarodowych imprez kulturalnych i naukowych. Przykładem może być Ogólnopolski i Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych czy też bardzo popularny Festiwal Kultury Żydowskiej.
Kraków Froriańska
Kraków Froriańska

Dla miłośników kultury i sztuki, miasto to jest idealnym miejscem na aktywny wypoczynek. Goszcząc w Krakowie warto udać się na Rynek Główny, na którym i wokół którego skupiają się najważniejsze zabytki tego miasta. Godnym zauważenia jest Kościół Mariacki. Kościół Archiprezbiterialny pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny inaczej nazywany Kościołem Mariackim odwiedza co roku ogromna liczba turystów. Godny zauważenia jest znajdujący się w tym kościele ołtarz główny z szafkowym ołtarzem dłuta mistrza Wita Stwosza. Wykonany jest z drewna lipowego i dębowego z lat 1477 - 89 i polichromią Jana Matejki. Ołtarz Wita Stwosza umiejscowiony jest nad wnętrzem Bazyliki Mariackiej. Powstał latach 1477-1489, dzięki ufundowaniu mieszkańców Krakowa. Od dawna uznawany jest za jeden z najpiękniejszych ołtarzów europejskich. Warto przyjrzeć się otwartej szafie obrazującej tajemnice radosne Maryi-od Zwiastowania do Zesłania Ducha Świętego. Po zamknięciu skrzydeł szafy turyści mają przyjemność zobaczenia dwunastu scen Boleści Maryi. Specyfiką tego miejsca jest rozlegający się z wieży mariackiej hejnał. noclegi
Kraków i cały jego urok jest miastem słynącym nie tylko z wyjątkowości zabytków. W mieście tym znajdziemy sporo galerii, knajpek, pubów i klubów. Znajdziemy w nim również kilka godnych obserwacji i zwiedzenia muzeów.
Jednym z nich jest Muzeum Czartoryjskich, które uznawane jest za najsłynniejsze muzeum w naszym kraju. W Muzeum Czartoryjskich znajdziemy wspaniałą kolekcję malarstwa. Godnym obejrzenia arcydziełem jest ''Dama z gronostajem'' Leonarda da Vinci oraz ''Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem'' Rembrandta. W 1870 roku cenne zbiory muzealne przywiózł do Krakowa książę Władysław Czartoryjski. Na uwagę zasługuje cenna kolekcja porcelany miśnieńskiej oraz włoskich wyrobów fajansowych. Warto przyjrzeć się również białej broni, rzymskim sarkofagom oraz średniowiecznej biżuterii.
Zapraszamy do Krakowa
Kraków jest cennym zespołem zabytkowym w Polsce. Stare centrum Krakowa zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Warto zwiedzić miasto, które od tysiąca lat dźwiga na kamiennych barkach majestat dawnej stolicy państwa. Zapraszamy do Krakowa, który jest miastem magicznym. Warto zapoznać się z jego zabytkami i poznać wyjątkowość tego miejsca.

niedziela, 13 października 2013

Goszcząc we Wrocławiu


Goszcząc we Wrocławiu warto zwiedzić Ratusz, który powstał pod koniec XIII. Początkowo była to  parterowa budowla z cegły, z wysokim dachem i kilkanasto-metrową wieżą. Zniszczony podczas wojny, ratusz został odbudowany i zaadoptowany na potrzeby muzealne. Ciekawa jest niewątpliwie elewacja od strony południowej, która stanowi pięknie rzeźbione fryzy przedstawiające rubaszne scenki. Z północnej strony widać  i plebejskie rozrywki dwa schodkowe szczyty. We wspomnianym tam muzeum znajdziemy ekspozycję  wyrobów wrocławskich złotników oraz ekspozycje przedstawiające historię Wrocławia oraz bardzo interesujące wystawy czasowe.
Wrocław może poszczycić się jednym z najbardziej ozdobnych mostów w tym mieście. Most ten posiada żeliwno -kamienne  balustrady oraz kraty.
Miejski Ogród Zoologiczny czyli bardzo popularne we Wrocławiu zoo kojarzone jest z bardzo popularnym programem telewizyjnym „Z kamerą wśród zwierząt”, którego autorami jest małżeństwo Gucwińskich – opiekunowie ogrodu. Warto zwiedzić to wyjątkowe miejsce, które jest  jednym z największych ogrodów zoologicznych w naszym kraju. W Miejskim Ogrodzie Zoologicznym znajdziemy około 5 tysięcy okazów zwierząt, wiele bardzo rzadko spotykanych lub zagrożonych wyginięciem. Nic więc dziwnego, że ogród ten cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród miłośników zwierząt.
Doskonałym miejscem na relaks po wyczerpującym zwiedzaniu Wrocławia będzie niewątpliwie Park Szczytnicki, którypowstał w 1785 roku. Park ten jest największym i najstarszym parkiem we Wrocławiu, który dzieli się na część północną, znajdującą się w okolicach Stadionu Olimpijskiego i południową – z Ogrodem Japońskim – znajdującą się w okolicach Hali Ludowej. Na szczególną uwagę zasługuje niewątpliwie znajdujący się tam Ogród Japoński, który powstał w roku 1913. W ogrodzie tym znajdziemy wiele gatunków roślin z Azji Wschodniej, zaś aż 30 z nich spotykać możemy tylko w Japonii.    tanie noclegi                                                                                            
Każdy, kto wybiera się do Wrocławia powinien zwiedzić Stadion Olimpijski. Jest to ciekawy kompleks sportowy wzniesiony w latach 1925-1939. Stadiom zlokalizowany jest blisko Parku Szczytnickiego.
Warto przyjrzeć się Hali Ludowej, która została zaprojektowana przez Maksa Berga i zbudowana w latach 1911-1913. Ta wzniesiona na planie koła o średnicy 130 m. mająca wysokość 42 m kiedyś była jedną z największych konstrukcji żelbetonowych na świecie. W hali tej znajdują się organy, które dzięki wspaniałej akustyce we wnętrzu, nadają piękny dźwięk. Ta, mogąca pomieścić 10 000 osób sala może się poszczycić faktem, że podczas 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego gościł w niej Jan Paweł II. Na uwagę zasługuje znajdująca się na zewnątrz stylowa iglica mająca prawie 100 metrów wysokości. Wypoczynek we Wrocławiu może być przyjemny jeśli spędzimy w nim co najmniej weekend. Jeden dzień to zdecydowanie za mało, by poznać to wyjątkowo piękne miasto.
Wrocław jest miastem leżącym nad rzeką Odrą. Zlokalizowany jest na Równinie Wrocławskiej, pośrodku rozległej Niziny Śląskiej. 

środa, 3 lipca 2013

W górach

Polskie Tatry to jedne spośród najchętniej odwiedzanych terenów, które zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym zapełniają się turystami. Samo Zakopane znamionuje się znaczną liczbą interesujących atrakcji, pośród których każdy posiada możliwość wyszukania czegoś interesującego dla siebie. Psjonaci wędrówek na pewno zadowoleni będą z mnogich tras turystycznych, które wiodą nad Morskie Oko, w Dolinę Pięciu Stawów, Dolinę Chochołowską oraz sporo innych. Ponadto za każdym razem skorzystać wolno spośród oferty schronisk, jakich też nie zabraknie na malowniczych stokach. Dokonała lokalizacja Zakopanego daje szansę efektywnego

Zakopane

Turystyka górska w kraju obejmuje przede wszystkim obszary Tatr, gdzie za bazę wypadową wszelkich wędrówek uznaje się Zakopane. Jest to miejsce interesujące turystów swym niepowtarzalnym urokiem, dzięki jakiemu każdy z chęcią wkrótce zechce tam wrócić. Z pewnością elementem zachęcającym do częstego odwiedzenia stolicy Tatr okazuje się niezwykle różna baza noclegowa. Obejmuje ona propozycje każdego typu począwszy od pensjonatów, domów oraz ośrodków wczasowych, kwater prywatnych zaś skończywszy na

Baza noclegowa

Jednym z najchętniej odwiedzanych miejscowości turystycznych w Polsce jest Zakopane. Miejsce to corocznie odwiedzają tłumy turystów, jacy pragną wypocząć w pobliżu natury i w dobry sposób spędzić wakacje. Zainteresowane osoby wybierają się w ów zakątek Polski zarówno w zimie, jak i latem. Zimą szczególne zainteresowanie przyciągają zawody w skokach narciarskich rozgrywające się corocznie na skoczniach. Jeśli natomiast chodzi o sezon letni to wiele przyjezdnych użytkuje z wędrówek na licznych szlakach. Wychodząc na Gubałówkę albo także

O Zakopanem

W związku ze zbliżającym się okresem letnim w wielu miejscowościach turystycznych przygotowywanych jest mnóstwo rozmaitych atrakcji dla odwiedzających. Wyjątkowo znanym oraz ochoczo wizytowanym miejscem turystyki aktywnej okazuje się Zakopane. Miejscowość ta położona w malowniczych zakątkach naszych Tatr przyciąga corocznie znaczne grono zaciekawionych turystów. Osoby w każdym wieku posiadają tam szansę, aby w ciekawy sposób spędzić swe wakacje. Sprzyja temu rozmaita baza turystyczna obejmująca takie rzeczy jak

Piękne miejsca

W obecnych czasach branża turystyczna rozwija się bardzo dynamicznie. Wyjątkowo jak nachodzi sezon letni zauważyć można mnóstwo urlopowiczów, jacy udają się w najbardziej malownicze miejsca w kraju, jak i za granicą. Prawda jest taka, iż nie trzeba szukać drogich wycieczek zagranicznych, ponieważ w Polsce również nie brak emocjonujących dla przyjezdnych miejsc. Wybrać się można wszak nad morze czy w góry. Na pewno polskie Tatry są miejscem przyciągającym rozległe liczby turystów szukających doświadczeń

Udany urlop

Zakopane to jedno spośród najbardziej popularnych naszych miast, o którym każdy z pewnością słyszał. Miejscowość owa położona okazuje się u podnóży Tatr oraz popularna okazuje się jako nader tajemnicze oraz malownicze miasteczko turystyczne. Wypoczywając w tym miejscu na pewno warto zobaczyć Gubałówkę, Giewont, Krupówki i sporo innych miejsc stanowiących interesujące atrakcje Zakopanego. Ta ciekawa miejscowość wypoczynkowa założona została wraz z początkiem XVII w. i do dnia dzisiejszego gromadzi pokaźne grono osób przyjezdnych.

wtorek, 2 lipca 2013

Noclegi w Zakopanem

Nie ulega obiekcji, że Zakopane stanowi jedno z najwybitniej emocjonujących miejsc wypoczynkowych w naszym kraju. Z urlopów spędzanych w tym miasteczku zadowoleni są zarówno miłośnicy turystyki aktywnej, jak i biernej. W samym mieście jest nader wiele obiektów do obejrzenia, które określają się znaczną oryginalnością oraz niezwykłą architekturą. Swoisty styl miejsca tworzą ładne obiekty sakralne, liczne muzea bądź po

Planując wyjazd

Polskie góry są ochoczo wizytowane zarówno poprzez polskich turystów, jak i gości zza granicy. Zakopane charakteryzujące się swoistym klimatem i niepowtarzalną atmosferą przyciąga liczne grono zwiedzających pożądających wypocząć albo też spędzić czas w sposób aktywny. Większość zakopiańskiej gminy położona jest na terenie parku narodowego, w jakim występuje przewaga lasów. Zakopane jako miasto okazuje się stosunkowo niewielkie, jakkolwiek

Wyjazd na wczasy

W zbliżającym się sezonie letnim mnóstwo osób planuje własny urlop. Na początek należy ustalić dokąd się wybrać i który wybrać nocleg. By bowiem pełny wyjazd okazał się udany, to trzeba wszystko bardzo dokładnie przemyśleć. Dobór takich spraw jak nocleg okazuje się rzeczą indywidualną wszelakiego turysty i zależy od wielu składników takich jak potrzeby, upodobania, koszty oraz inne. Naturalnie w niektórych rejonach naszego kraju wybór jest wiele większy niż w innych. Na pewno w takim miejscu jak Zakopane odnaleźć wolno

Kwatery dla turystów

Miłośnicy górskich wędrówek bardzo chwalą sobie takie miejsca wypoczynkowe jak Zakopane. Stolica polskich gór gromadzi każdych tych, którzy uwielbiają cudowne krajobrazy i relaks na świeżym powietrzu. Każdy chyba winien odwiedzić Morskie Oko lub Gubałówkę. Tak samo miejscem przyciągającym odwiedzających jest Kasprowy Wierch, na który bez trudu wyjechać można przy wsparciu kolejki. Zakopane to idealne miasto